Български | English | Русский
Търсене  
>
    ПРОЕКТИ

“Правна къща Богдев и Ко.” ООД е дружество създадено през 2000 г., специализирано в правно, инвестиционно и финансово консултиране. Благодарение на натрупания опит през годините, ние се стремим към налагане на нов модел на организация на работата, с оглед разширяване и допълване на предлагания пакет от услуги. Предлагаме ви не просто набор от изолирани услуги, а възможност за създаване на действен продукт, в синхрон със специфичните български условия, изработен специално за потребностите и конкретните изисквания на клиентите ни.

“Правна къща Богдев и Ко.” ООД разполага с работещ и продуктивен екип от амбициозни, мотивирани и лоялни професионалисти в следните отдели:

   . Правен отдел - квалифицирана правна помощ и представителство пред всички съдебни , административни , данъчни и други държавни и частни органи на територията на Република България, медиация.
   . Инвестиционен отдел – специализиран консултант при инвестиции в промишлени парцели и индустриална собственост; търговско представителство; управление на недвижими имоти; оценки на недвижими имоти;
   . Финансов отдел – кредитно и застрахователно посредничество


Нашите услуги са съобразени с вашите изисквания.

+359 56 803 200
+359 56 821 920
law@bogdev-co.com
invest@bogdev-co.com
Copyright ©
Bogdev & Co Law house, 2010.
All Rights Reserved.